Zaměstnanci ve školním roce 2022/2023

Ředitelka školy: Mgr. Jana Špryňarová
Zástupce ředitele: Mgr. Martina Karenovičová

Třídy a personální obsazení:
1. třída – Mgr. Pavlína Sedláková
2. třída – Mgr. Iveta Becková
3. třída – Ing. Andrea Šornová
4. třída – Mgr. Olga Lukašáková
5. třída – Mgr. Petra Šandová
6. třída – Mgr. Eva Cafourková
7. třída – Mgr. Gabriela Trappmann
8. třída – Bc. Daniela Mayhoub
9. třída – Mgr. Květa Svatošová

Ing. Kristína Trollerová
Jaroslava Macečková

Asistenti pedagoga: Hana Honzlová, Michaela Voláková, Oksana Lesyk

Výchovné poradenství: Mgr. Olga Lukašáková

Kariérové poradenství: Mgr. Petra Šandová

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Karenovičová

Koordinátor EVVO: Mgr. Květa Svatošová

Provozní zaměstnanci:
Mzdová účetní: Lenka Leskovjanová
Školník: Jan Chalupa
Uklízečky: Helena Hálová, Naděžda Florková