Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pondělí 12. 6. 2023 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. 

Mgr. Jana Špryňarová, ředitelka školy

Výsledky zápisu do ZŠ