Školní parlament – plán činnosti 2022/ 2023

říjen                            volby do školního parlamentu

listopad                       volba předsedy parlamentu

                                   ankety (zvonění, nákup her)

prosinec, leden           pomalování výtahových šachet

březen             pečení pro pension, setkání se seniory

květen, červen            exkurze do Parlamentu (členové školního parlamentu + vybraní žáci (reprezentace školy, výborný prospěch apod.)

dlouhodobé projekty

  • pomoc na školních akcích a projektech
  • reportáž s pracovníky školy

zpráva o činnosti školního parlamentu za školní rok 2021/2022