První ŠKOLIČKA pro předškoláčky z mateřské školy, která se konala 8. března, byla zaměřena na oblast hrubé a jemné motoriky a lateralitu – děti vystřihovaly, lepily, obratnost svých prstíků prokazovaly v zapínání knoflíků, čekala je i překážková dráha, která se jim velmi líbila!

3. března se v Mariánských Lázních konalo okresní kolo ve šplhu na tyči.

Zúčastnilo se celkem 17 žáků naší školy, získali jsme 8 diplomů!

Naši žáci se svými třídními učitelkami využili na začátku března pozvání společnosti KOTEC z Mariánských Lázní a v prostředí kynžvartského komunitního centra se seznámili s programy, které tato společnost nabízí. Jako škola se těšíme na další spolupráci s našimi třídami, žáky a jejich rodinami.

Děti ze školní družiny připravily k Mezinárodnímu dni žen papírové kytičky, které rozdávaly našim paním učitelkám, kuchařkám a uklízečkám.

Žáci 7. a 8. třídy se po jarních prázdninách zúčastnili lyžařského kurzu v Mariánských Lázních.

Ve čtvrtek 23. 2. navštívili naši prvňáčci děti z mateřské školy, kde se konal masopustní karneval. Prvňáčci ocenili ručně vyrobenými medailemi nejlepší masky a společně se svými mladšími kamarády si užili zábavu a hry.

Za vysvědčení v 1. pololetí dostali naši žáci nový herní koutek v prostorách u vstupu do školy. Nejdříve si hry vyzkoušeli se svými spolužáky a třídními učitelkami, ale prostor ke hrám mohou využívat každý den o velké přestávce. Herní stůl a nábytek jsme pořídili díky sponzorskému daru spolku H3, z.s. a šikovným rukám pana školníka.

V předposledním lednovém týdnu navštívili žáci 1.stupně Městskou knihovnu v Mariánských Lázních v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti. Všichni se na návštěvu knihovny těšili. Paní knihovnice , z oddělení pro děti a mládež , je velmi hezky přivítaly a  formou  besedy seznámily se všemi funkcemi knihovny, členěním a označením knih podle věku čtenářů. Se zaujetím plnili připravené zábavné úkoly.  

Žáci 2. stupně byli 17. ledna 2023 na exkurzi v hlavním městě. Dopoledne jsme navštívili planetárium a shlédli 3D produkci o Sluneční soustavě. Cestovali jsme na palubě vesmírné sondy Voyager 1 a 2. Odpoledne jsme si prohlédli Pražský hrad. Zajímala nás zejména architektura. Naší pozornosti neunikla Zlatá ulička, bazilika sv. Jiří ani Vladislavský sál. Chrám svatého Víta jsme bohužel mohli obdivovat jen zvenčí, protože uvnitř kostela probíhala výstava korunovačních klenotů. Dalším velkým lákadlem bylo fotografování s hradní stráží.

Naší partnerskou školou je již přes deset let škola v Mantelu nedaleko Weidenu. Setkáváme se pravidelně několikrát do roka, žáci i pedagogové. Počátkem prosince jsme byli na návštěvě v Mantelu. Čekala na nás výroba vánočních přání a v tělocvičně „zimní olympiáda“. Nechybělo ani společné cvičení na hudbu.

Vánoční vybíjená a florbalový turnaj