2024:

31. 1. 2024: Kynžvartské házenkářky navštívily naši školu a spolu s dětmi strávily dvě hodiny ve výuce. Kromě povídání o svém sportu se zapojily i do výuky a pomohly s rozdáváním pololetního vysvědčení. 

31. 1. 2024: První vysvědčení našich prvňáčků

29. 1. 2024: Projekt v první třídě – Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku

25. 1. 2024: Poslední hodina plavání v 5. třídě a „mokré vysvědčení“

11. 1. 2024: Tandemová výuka chemie – fyzika v 9. třídě – elektrolýza

11. 1. 2024: Hodina chemie v 8. třídě a pokus na téma – Hoří cukr?

11. 1. 2024: Výtvarně-dějepisný projekt 7. třídy – vstupenka do historického objektu

5. 1. 2024: Výtvarně – dějepisný projekt: Vzkaz v sumerštině

3. 1. – 1. třída navštívila zámek a prohlédla si betlém v zámecké kapli

22. 12. – vánoční tvoření 2.třídy s rodiči

19. 12. – vánoční vystoupení 1. a 5. třídy v domově pro seniory

18. 12. – vánoční tvoření prvňáčků s rodiči

Mikulášská nadílka – I letos se deváťáci ujali role Mikuláše a jeho družiny a nadělovali (nejen žákům) sladkosti.

ZŠ Lázně Kynžvart se 20. 11. 2023 zapojila do akce Centra Locika s názvem Bubnovačka. Bubnování propůjčuje hlas týraným dětem a upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. 

pátek 16. 11. – návštěva vycházejících žáků na Střední škole živnostenské v Plané

V pondělí 13. 11.  se v 1. třídě konala v rámci Dne otevřených dveří   „Slabikářová slavnost“. Je to den, kdy se mohou prvňáčci pochlubit svým rodičům, prarodičům i sourozencům, jak již umí pěkně číst za tak krátkou dobu ve škole.

Vánoční keramická dílna

2. 11. 2023 – výtvarně-dějepisný projekt 7. třídy

Halloween ve škole

20. 10. 2023 – výtvarně-dějepisný projekt 6. třídy

18.10.2023 – projektový den „Černobyl a historie jaderné energetiky“. Mezi žáky druhého stupně přišla paní Kateřina Vršanská, jediný český průvodce v oblasti černobylské jaderné elektrárny.

Již tradičně organizuje naše škola v měsíci říjnu akci nazvanou Týden knihoven. V úterý 3.10. navštívili žáci 1.stupně městskou knihovnu za doprovodu třídních učitelek. Žákům se v městské knihovně velmi líbilo, těší se na další návštěvu.  

V pátek 29. září navštívili pedagogové naší školy partnerskou školu v Mantelu. Spolu s německými kolegyněmi jsme si prohlédly geopark a návštěvu jsme zakončili společným posezením v kavárně.

Vítáme naše prvňáčky!

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Myslivecký kroužek zakončil pro tento školní rok svoji činnost tím, že si připravil poznávací stezku se zvířátky pro předškoláčky a pro děti z 1. – 4. třídy ze školní družiny. Za splnění všech úkolů byly děti odměněny časopisem Mladá myslivost, čokoládovou medailí, diplomem a dárkem z lesa.

Zahradní slavnost 14. 6. 2023 

Ve středu 14. 6. se na městském úřadu konalo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.

V úterý 6. 6. se po tříleté přestávce konala Olympiáda Mariánskolázeňska. K tradičním účastníkům, základním školám Lázně Kynžvart, Velká Hleďsebe a Dolní Žandov, v letošním roce přibyli zástupci z Drmoulu a Tří Seker. Naše škola získala krásné 1. místo v kategorii II. stupeň. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme!

Na konci letošního května čekalo žáky 1. stupně každoroční vyučování o přírodě v přírodě. Prvňáčci se vydali na louku do zámeckého parku. Z druháků se v tento den stali zahradníci. Třetí třída se zabývala vodními zdroji v našem městečku. Cesta čtvrťáků vedla v rámci poznávání ekosystému „Les“ ke zřícenině hradu. Pátou třídu si vzal na starost už tradičně pan Ing. Potůček, který děti seznámil s podmínkami místního farmaření. 

Školní výlet 1. a 3. třídy na hrad Loket. Děti se dozvěděly důležité informace o Karlu IV., s průvodkyní plnily úkoly a na závěr si prohlédly hrad. Nejvíce se jim líbila mučírna a výšlap na Černou věž.

Tablo našich deváťáků si můžete prohlédnout v M kavárně na náměstí

V pondělí 29. května vyrazila 7., 8. a 9. třída na exkurzi do Air Parku ve Zruči. K prohlédnutí zde byla bojová technika nejen z druhé světové války, ale i z válek pozdějších. Pak se žáci přesunuli do Plzně. Po dobrém obědě si oddechli v parku, zastavili se u soch Spejbla a Hurvínka a pak pokračovali do katedrály svatého Bartoloměje. 

Ve čtvrtek 4. 5. k nám zavítali žáci s jejich vyučujícími z německé partnerské školy v Mantelu. Spolu s nimi si hezké dopoledne užili naši druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci při výrobě přáníček a ozdobných motýlků, nechyběly ani pohybové aktivity a zpěv- Příští školní rok se naše děti těší na návštěvu u svých kamarádů v Německu.

Stejně jako vloni jsme s Dámským klubem Pohoda připravili i letos VELIKONOČNÍ JARMARK.  Návštěvníci jarmarku byli s pestrou nabídkou spokojeni a po výrobcích zbyly brzy jen prázdné stoly. Během prohlížení se bylo možné občerstvit zajímavým výběrem moučníků, které naši žáci napekli, takže i chuťové pohárky všech, kteří je ochutnali,. zažily příjemné okamžiky. Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli a zpříjemnili návštěvníkům jarmarku velikonoční období.

 Dne 5. 4. 2023 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

V úterý 4. dubna 2023 se v Mariánských Lázních na ZŠ Ušovice uskutečnil 25. ročník závodu ve skoku vysokém. Již po několikáté jsme se této soutěže zúčastnili se žáky 2. stupně. Reprezentovalo nás 9 žáků, medaili a diplom si přivezli Samuel Lipták za 1. místo výkonem 138 cm a Markéta Königová za 2. místo výkonem 145 cm a osobním rekordem.

 I před letošními Velikonocemi jste měli možnost potkat průvod dětí z místní základní školy, v jehož čele se střídali nosiči figuríny zvané Morana. Průvod prošel hlavní ulicí města, aby se nakonec symbolicky rozloučil se zimou vhozením Morany do potoka. 

V rámci akce Březen – měsíc knihy navštívili žáci 1. stupně dne 20. a 21. 3. Městskou knihovnu v Lázních Kynžvartu. Menší děti se seznámily s tím, jak knihovna funguje, větší se učily pracovat s online katalogem. Nechyběla ani práce s knihou, děti si četly, vyhledávaly informace, pracovaly s texty a řešily pracovní listy. Velké poděkování patří Bc. Romaně Kováčíkové, která akci pro naše žáky připravila a každé třídě se hodinu věnovala.        

První ŠKOLIČKA pro předškoláčky z mateřské školy, která se konala 8. března, byla zaměřena na oblast hrubé a jemné motoriky a lateralitu – děti vystřihovaly, lepily, obratnost svých prstíků prokazovaly v zapínání knoflíků, čekala je i překážková dráha, která se jim velmi líbila!

3. března se v Mariánských Lázních konalo okresní kolo ve šplhu na tyči.

Zúčastnilo se celkem 17 žáků naší školy, získali jsme 8 diplomů!

Naši žáci se svými třídními učitelkami využili na začátku března pozvání společnosti KOTEC z Mariánských Lázní a v prostředí kynžvartského komunitního centra se seznámili s programy, které tato společnost nabízí. Jako škola se těšíme na další spolupráci s našimi třídami, žáky a jejich rodinami.

Děti ze školní družiny připravily k Mezinárodnímu dni žen papírové kytičky, které rozdávaly našim paním učitelkám, kuchařkám a uklízečkám.

Žáci 7. a 8. třídy se po jarních prázdninách zúčastnili lyžařského kurzu v Mariánských Lázních.

Ve čtvrtek 23. 2. navštívili naši prvňáčci děti z mateřské školy, kde se konal masopustní karneval. Prvňáčci ocenili ručně vyrobenými medailemi nejlepší masky a společně se svými mladšími kamarády si užili zábavu a hry.

Za vysvědčení v 1. pololetí dostali naši žáci nový herní koutek v prostorách u vstupu do školy. Nejdříve si hry vyzkoušeli se svými spolužáky a třídními učitelkami, ale prostor ke hrám mohou využívat každý den o velké přestávce. Herní stůl a nábytek jsme pořídili díky sponzorskému daru spolku H3, z.s. a šikovným rukám pana školníka.

V předposledním lednovém týdnu navštívili žáci 1.stupně Městskou knihovnu v Mariánských Lázních v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti. Všichni se na návštěvu knihovny těšili. Paní knihovnice , z oddělení pro děti a mládež , je velmi hezky přivítaly a  formou  besedy seznámily se všemi funkcemi knihovny, členěním a označením knih podle věku čtenářů. Se zaujetím plnili připravené zábavné úkoly.  

Žáci 2. stupně byli 17. ledna 2023 na exkurzi v hlavním městě. Dopoledne jsme navštívili planetárium a shlédli 3D produkci o Sluneční soustavě. Cestovali jsme na palubě vesmírné sondy Voyager 1 a 2. Odpoledne jsme si prohlédli Pražský hrad. Zajímala nás zejména architektura. Naší pozornosti neunikla Zlatá ulička, bazilika sv. Jiří ani Vladislavský sál. Chrám svatého Víta jsme bohužel mohli obdivovat jen zvenčí, protože uvnitř kostela probíhala výstava korunovačních klenotů. Dalším velkým lákadlem bylo fotografování s hradní stráží.

Naší partnerskou školou je již přes deset let škola v Mantelu nedaleko Weidenu. Setkáváme se pravidelně několikrát do roka, žáci i pedagogové. Počátkem prosince jsme byli na návštěvě v Mantelu. Čekala na nás výroba vánočních přání a v tělocvičně „zimní olympiáda“. Nechybělo ani společné cvičení na hudbu.

Vánoční vybíjená a florbalový turnaj