Školní družina umožňuje odpočinkovou činnost, poskytuje zájmové vzdělání, rozvíjí komunikaci a samostatnost dětí.  Věnuje  se  přípravě na vyučování, zejména na didaktické hry, tělovýchovné aktivity a tematické vycházky.

Odcházet domů mohou žáci po obědě nebo do 13 hodin, musí mít lístek od rodičů.

Měsíční poplatek za školní družinu je 100,-Kč, splatný vždy do 15. dne v měsíci.

Provoz školní družinypondělí – pátek11:40 – 16:00
 Provoz ranní družiny pondělí – pátek 6:30 –  7:40