I. oddělení

Dagmar Svítková

tel.: 778 704 610

dagmar.svitkova@zslk.cz

II. oddělení

Jaroslava Macečková

tel.: 724 315 343

jaroslava.maceckova@zslk.cz

ranní družina

Hana Urbanová