ředitelka školy Mgr. Jana Špryňarová

jana.sprynarova@zslk.cz

telefon: 354 691 209, 777 932 906

zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Karenovičová

martina.karenovicova@zslk.cz

telefon: 728 360 920