ředitelka školy Mgr. Jana Špryňarová

reditel@zslk.cz

telefon: 354 691 209, 777 932 906

zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Denková

zastupce@zslk.cz

telefon: 354 691 209