Hlásím se do maturitního oboru

Jdu do nematuritního oboru

výchovný poradce: Mgr. Olga Lukašáková – olga.lukasakova@zslk.cz

kariérový poradce: Mgr. Petra Šandová – petra.sandova@zslk.cz

metodik prevence: Mgr. Martina Karenovičová – martina.karenovicova@zslk.cz

vedoucí MS 1. stupně: Ing. Andrea Šornová – andrea.sornova@zslk.cz

vedoucí MS 2. stupně: Mgr. Jana Špryňarová – jana.sprynarova@zslk.cz