Zájmové kroužky

žáci naší školy mají možnost výběru ze zájmových kroužků, kde si osvojí a vytvoří vztah například k přírodě, umění nebo vyrobí hezké dárky pro rodiče.