forex trading logo

Aktuální sdělení

Do 1.třídy ve šk.roce 2020/21 bylo přijato všech 14 dětí.


Home

 

e-mailová adresa školy:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  


UPORORNĚNÍ

Vzhledem k současné situaci byla vydána

 INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.


 

Základní škola se dle nařízení vlády pro všechny žáky uzavírá od 11.3.2020 do odvolání.

 


  Škola je k dispozici rodičům každý den

od 8 do 10h.

 

Mateřská škola od 16.3.2020 přerušuje provoz na dobu neurčitou.

Žádosti o ošetřovné (OČR) budou vydávány každý den v budově ZŠ od 8 do 10 h. 


 

 Vážení rodiče,

na měsíc březen stanovuji výši úplaty v MŠ na polovinu – tedy 150 Kč (ev. 100 Kč – 4-hodinoví).

Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc duben i květen, budete tyto měsíce osvobozeni od úplaty.

 


Žáci budou po dobu uzavření ZŠ kontaktováni třídními učiteli, kteří jim budou průběžně zadávat úkoly k prostudování různou cestou. K vyhledávání informací mohou žáci používat učebnice, internet a jiné zdroje. Tyto úkoly nejsou zadávány zákonným zástupcům, pokud je to možné, nechte děti pracovat samostatně. Až se děti do školy vrátí, budeme se k učivu vracet a vše potřebné je doučíme.

Česká televize spustila projekt UčíTelka pro děti, které zůstaly po zavření škol doma. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.


 

Stanovení prioritních předmětů:

1.stupeň – prioritou je M a ČJ a opakování učiva z NJ, okrajově ČJS,  úkoly z PRVOUKY a výchov nebudou zadávány   

2.stupeň – prioritou je  opakování a procvičování učiva M, ČJ a cizích jazyků, v předmětech F, Př, D, Ch, Z dostávají žáci zadané učivo od vyučujících (může to být i tvorba výpisků), úkoly z výchov nebudou zadávány 

 


Internetové zdroje pro domácí učení:

http://dumy.cz/

http://ucebnice.online/ - Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020.

https://www.skolasnadhledem.cz/ - je zdarma a je ideální pro domácí procvičování

https://www.vcelka.cz/ - včelka je pro všechny na 6 týdnů zdarma. Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ.

Další přehled užitečných odkazů

Matematický portál žákům do konce školního roku zcela zdarma. Tento portál je především určen středoškolákům ale i žáci druhého stupně základních škol (8. - 9. třída) si tam najdou svoje témata, která jsou uspořádaná do různých videí. Portál je sice obsáhlý, nezahrnuje však úplně všechna témata. Žáci se mohou registrovat zde. Je nutné vložit kód: Matika20

Odkaz na každodenní stream, který začíná v 18:00 hodin. 

ČT edu - velice doporučujeme tuto stránku, kde přehledně naleznete přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat. Bude se postupně rozšiřovat.


 

ZŠ online poskytuje:

  • Společný online prostor pro učitele, žáky i rodiče
  • Snadné předávání informací žákům i při současném uzavření škol;
  • rychlé zveřejnění aktuálního učiva a odkazů na další zdroje vč. předání domácích úkolů a tipů k výuce;
  • efektivní kontakt bez složitých technologií a přítomnosti odborníků na IT a online vzdělávání. 


 

Další informace: SNADNÁ OBSLUHA, CÍLE, UKÁZKY, KONTKTY atd. najdete na www.ZSONLINE.CZ¨

 


Upozornění:

Vzhledem k tomu, že se děti v současné době častěji pohybují ve světě internetu, doporučujeme všem rodičům následující webovou stránku, která se zabývá internetem v rozsáhlé míře.

 


Úlohy k procvičování po dobu mimořádného opatření:


 

Velice výborná stránka pro procvičování matematiky všech ročníků je na těchto stránkách, rozhodně ji doporučuji. 

 

 

Matematika 3. třída 

Matematika 6. třída

Matematika 6. třída

Matematika 7. třída 

Matematika 7. třída

Matematika 7. třída

Matematika 8. třída 

Matematika 8. třída

Matematika 8. třída

Matematika 8. třída

 

Fyzika 6. třída

Fyzika 7. třída

Fyzika 8. třída

Fyzika 9. třída

 

 

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA (5.-9. třída) 

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA (5.-9. třída) 

 


Český jazyk 3. třída 


PŘÍRODOPIS 8., 9. třída


 
 

 
PRVOUKA 1.,2.,3. třída – žáci mají zadány úkoly v úkolníčku do 24.3.2020 

 

SVĚT PRÁCE 8. třída  

SVĚT PRÁCE 9. třída 


INFORMATIKA 2., 4. třída  


ČESKÝ JAZYK 6., 7., 8. třída

ČESKÝ JAZYK 6. třída || ČESKÝ JAZYK 7. třída || ČESKÝ JAZYK 8. třída 


DĚJEPIS 6. třída

DĚJEPIS 6. třída 

DĚJEPIS 7., 8. 9. třída

DĚJEPIS 7. třída || DĚJEPIS 7. třída || DĚJEPIS 7. třída || DĚJEPIS 7. třída

DĚJEPIS 7. třída 

DĚJEPIS 8. třída || DĚJEPIS 8. třída || DĚJEPIS 8. třída || DĚJEPIS 8. třída 

DĚJEPIS 9. třída || DĚJEPIS 9. třída || DĚJEPIS 9. třída || DĚJEPIS 9. třída 

DĚJEPIS 9. třída 

DĚJEPIS 9. třída 

DĚJEPIS 9. třída

DĚJEPIS 9. třída || DĚJEPIS 9. třída  


NĚMECKÝ JAZYK 3., 4., 5., 8., 9. třída 

NĚMECKÝ JAZYK 3., 4., 5. třída  


NĚMECKÝ JAZYK 3. třída:

nová slovní zásoba || opakování slovní zásoby - obrázkový slovník

6.4.2020 - tvoření vět 


NĚMECKÝ JAZYK 4. třída:

nová slovní zásoba || tvoření vět podle obrázků || opakování časování sloves

slovní zásobu i pracovní list založte do portfolia

6.4.2020 - tvoření vět 


NĚMECKÝ JAZYK 5. třída:

opakování slovní zásoby || nová slovní zásoba || tvoření vět podle obrázků

slovíčka i vypracovaný pracovní list vložte do portfolia

6.4.2020 - tvoření vět 


Slovíčka 8. třída

Slovíčka 8. třída || Slovíčka 8. třída || Slovíčka 8. třída


Německý jazyk 8. třída 

PL na hodinu NJ v pátek 3.4. na Skype - vypracujeme společně

- naučit se předložkové vazby sloves - učebnice str. 151-152

PL - NĚMECKÝ JAZYK 8. třída || PL - NĚMECKÝ JAZYK 8. třída


Slovíčka 9. třída 

Slovíčka 9. třída || Slovíčka 9. třída  || Slovíčka 9. třída 


CHEMIE 8. třída 

CHEMIE 8. třída

CHEMIE 8. třída - 8.4.2020 

 

CHEMIE 9. třída

CHEMIE 9. třída 

CHEMIE 9. třída - 8.4.2020   


MATEMATIKA 9. třída

MATEMATIKA 9. třída 


ANGLICKÝ JAZYK (7., 8., 9. třída), NĚMECKÝ JAZYK (6. a 7. třída), PŘÍRODOPIS (6. a 7. třída)

ANGLICKÝ JAZYK (7., 8., 9. třída), NĚMECKÝ JAZYK (6. a 7. třída), PŘÍRODOPIS (6. a 7. třída) 

 

 

 

Šablony pro MŠ a ZŠ II

Projekt Šablony II. je určen pro mateřské školy, základní školy a školní družiny. Naše škola do tohoto projektu vstoupila 1.8.2019. Projekt je dvouletý a je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, na využití ICT techniky ve výuce, na rozvojové aktivity (projektové dny, doučování žáků, kluby) a na personální podporu (školní asistent ve ŠD).

Leták 

 

Mléko a ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů "Školní mléko" a "Ovoce do škol". LETÁK


Podpora vzdělávání

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

feed-image Feed Entries


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.